•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Производствените мощности на фирмата се намират в индустриалната зона на гр. Стара Загора.
Фирмата е разположена на площ от 116 дка.
Основният производствен корпус е с размери 200 х 100 м.
В него са разположени заготвителен участък, ковашки участък, термичен участък и очиствателен участък.
Оборудването отговаря на всички европейски и български стандарти в областта.

Списък на статии в категория Оборудване
Заглавие
Конструктивно – технологичен участък
Лаборатории
Инструментален участък
Почистващ участък
Термичен участък
Ковашки участък
Заготвителен участък

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004