•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Система за управление на качеството и околната среда

През 2010 г.  в Пресков АД бе въведена и функционира интегрирана Система за управление на качеството и околната среда в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001 : 2008 и  ISO 14001 : 2004